Certificering & milieu

VCA*

Drachtster Glashandel is vanaf 2005 VCA* gecertificeerd als bedrijf en ook al het personeel is in bezit van het basis VCA.

Milieu

Samen maken we glas oneindig. Drachtster Glashandel is aangesloten bij Vlakglas Recycling Nederland. Met ingeleverd vlakglasafval wordt nieuw glas gemaakt, schoon vlakglas is 100% herbruikbaar. Ons uitgangspunt is de cradle-to-cradle (zie hieronder voor meer informatie) filosofie: materiaal wordt na gebruik volledig hergebruikt in een ander product. Er is een optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies. Papier, bedrijfs- en beglazingskitafval laten wij afvoeren door een gecertificeerd bedrijf dat ook zorgt dat deze afvalstoffen gerecycled worden. Tevens zijn onze nieuwe bedrijfswagens energiezuiniger en stoten minder CO2 uit. Het routenavigatiesysteem zorgt ervoor dat wij geen onnodige kilometers rijden! 

Life+ Flat project- Vlakglas (bron: Vlakglas Recycling Nederland)

Vlakglas Recycling Nederland is partner bij het Life+ project "Flat to Flat”van AGC Glass Europe. Doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak)glasafval.  Vlakglas Recycling Nederland levert tijdens de duur van dit project  ca. 3.000 ton vlakglasscherven die voor testdoeleinden worden gebruikt. Hiervoor heeft VRN enkele van hun inzamelpunten geselecteerd, zoals Drachtster Glashandel BV. Het project levert naar verwachting een vermindering van 12% CO2 uitstoot op, 5% energiebesparing en 25% minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot 2018 en ontvangt een Life+ subsidie (LIFE12ENV/BE/000214) van de Europese Unie. 

Meer weten? Kijk op www.agc-flattoflat.eu      

Cradle-to-cradle (bron: Vlakglas Recycling Nederland)

Wat is cradle-to-cradle?

Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is "van wieg tot wieg”. Met andere woorden: er is geen levenscyclus "van de wieg tot het graf”, maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

Wat is het verschil met recycling?

De cradle-to-cradlefilosofie gaat verder dan "alleen maar” recyclen. Want bij recyclen van producten ontstaat vaak onbruikbaar restafval of neemt de kwaliteit van het hergebruikte materiaal af. Zo gaan materialen voorgoed verloren. Bij productie en hergebruik volgens het cradle-to-cradleprincipe is het doel: 100 procent hergebruik. Producten worden ontworpen en geproduceerd met het oog op de herbruikbaarheid.

Hoe werkt cradle to cradle in de praktijk?

Ontwerpen en produceren volgens de cradle-to-cradlegedachte: wat betekent dat in de praktijk? Mogelijkheden zijn:

  • schonere grondstoffen kiezen;
  • producten zuiniger maken in gebruik;
  • producten zo volledig mogelijk recyclen, zonder restproducten of kwaliteitsverlies.

Zo ontstaat een kringloop die we waste equals food noemen: afval is voedsel. Om die kringloop te laten werken, moeten we biologische voedingsstoffen en technische voedingsstoffen (zoals metalen en plastics) goed kunnen scheiden.

Cradle to cradle en vlakglas: een goede match

Bij het recyclen van vlakglas is werken volgens de cradle-to-cradlegedachte goed haalbaar. Dat heeft drie redenen:

  • glas is volledig herbruikbaar;
  • er treedt bij recycling geen kwaliteitsverlies op;
  • het restafval blijft minimaal.

De term cradle to cradle is geïntroduceerd in het boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) van William McDonough en Michael Braungart (vertaald in het Nederlands als Cradle to cradle, Afval = voedsel). Hun visie op duurzaamheid: de huidige generatie moet voorzien in haar eigen behoeften, maar beperkt de mogelijkheden van volgende generaties niet. Integendeel, het is juist de bedoeling om de volgende generaties van méér mogelijkheden te voorzien.

  • Meer weten? Kijk daarvoor op www.cradletocradle.nl. Via deze website kunt u veel meer informatie vinden over deze filosofie.
  • Waar kan ik inleveren? Klik hier voor een lijst van inleverpunten van Vlakglas Recycling
  • Klik hier voor het bewijs van deelname Drachtster Glashandel BV 

 
Button