Drachtster Glashandel werkt mee aan bijzonder project in Almere

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Zo ook in de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde ligt het gebied Oosterwold. Hier is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt en verder ontwikkelt. In dit gebied wordt gestreefd naar een rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen in lage dichtheden, als tegenhanger van de hoogstedelijke westelijke ontwikkeling.

De ontwikkeling van Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is, maar een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels die particuliere initiatieven mogelijk maakt. Vooraf wordt alleen het hoognodige vastgesteld, wat een ongekende vrijheid biedt aan iedereen die Oosterwold wil meeontwikkelen. Zo is men vrij om de woningen in te delen, te bepalen waar de muren moeten komen en deze ook zelf te plaatsen. Alleen de buitenkant staat!  

Dit is aantrekkelijk voor initiatiefrijke mensen die zelf willen bepalen hoe ze wonen en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. In het plan Bosveld, prachtig gelegen op een veld aan de bosrand, plaatst Drachtster Glashandel momenteel glas in een grote accommodatie waarin negen woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting volgen er binnenkort meer.  

  

Onze pijlers

  • Flexibel & klantgericht
  • Brede kennis en ervaren medewerkers
  • Korte levertijden
  • Duurzaam voor milieu en ketenpartners

 
Button